6.1.5. Justitsministeriet | Lovkvalitet

Udkast til administrative forskrifter skal i modsætning til lovforslag ikke forelægges for Justitsministeriet til teknisk gennemgang. Justitsministeriet påtager sig således ikke at foretage en generel teknisk gennemgang af administrative forskrifter. Enkeltstående tvivlsspørgsmål, der opstår i forbindelse med udarbejdelsen af administrative forskrifter, kan dog altid drøftes med Justitsministeriet, herunder Civilstyrelsen.

Back to top