7.5.3. Bekendtgørelser omfattet af principperne for agil erhvervsrettet regulering | Lovkvalitet

Som nærmere beskrevet under pkt. 2.14.10 gælder der fem principper for agil erhvervsrettet regulering.

I forbindelse med, at udkast til bekendtgørelser, der er omfattet af principperne, sendes i offentlig høring, skal vurderingen af forholdet til principperne fremgå af høringsbrevet. Det er også muligt at vedlægge et særligt skema til høringsbrevet og henvise hertil i brevet.

Der henvises om principperne nærmere til pkt. 2.14.10 og om forelæggelse for Erhvervsstyrelsen forud for den offentlige høring til pkt. 6.1.2. Der henvises desuden til Erhvervsministeriets vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-principper-agil-erhvervsrettet-regulering.

Back to top