3. Lovteksten | Lovkvalitet

  3.1. Valget mellem ændringslov og ny hovedlov

  3.2. Valget mellem ét eller flere lovforslag

  3.3. Forslag til hovedlove

  3.3.1. Titel

  3.3.2. Lovtekstens systematik

  3.3.3. Lovtekstens opstilling

  3.3.3.1. Kapitler, paragraffer, stykker m.v.

  3.3.3.2. Opregninger

  3.4. Forslag til ændringslove

  3.4.1. Titel

  3.4.2. Undertitel

  3.4.3. Lovtekstens systematik og opstilling

  3.4.4. Indledningen til de enkelte ændringsparagraffer

  3.4.5. Udformningen af de enkelte ændringer

  3.4.5.1. Eksempel med ofte forekommende ændringer

  3.4.5.2. Rækkefølge

  3.4.5.3. Præciser mest muligt

  3.4.5.4. Nyaffattelse

  3.4.5.5. Ophævelser

  3.4.5.6. Indsættelse af nye bestemmelser

  3.4.5.7. Rykning

  3.4.5.8. Flere ens ændringer

  3.4.5.9. Indsættelse af nyt afsnit eller kapitel

  3.4.5.10. Indsættelse eller ændring af bilag

  3.4.5.11. Ændringer af tegn

  3.4.5.12. Konsekvensændringer

  3.4.5.13. Ressortændringer, overførsel af opgaver mellem myndigheder m.v.

  3.4.5.14. Ændring af ikke-ikrafttrådte ændringslove

  3.5. Ikrafttræden og virkning

  3.5.1. Ikrafttrædelsesbestemmelser

  3.5.1.1. Ikrafttræden på en bestemt dato

  3.5.1.2. Ikrafttræden dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende

  3.5.1.3. Ikrafttræden ved bekendtgørelsen i Lovtidende

  3.5.1.4. Ikrafttræden på et tidspunkt, som ministeren fastsætter

  3.5.2. Ikrafttræden af erhvervsrettet regulering

  3.5.2.1. Fælles ikrafttrædelsesdatoer

  3.5.2.2. Vedtagelse eller udstedelse mindst 4 uger før ikrafttrædelsestidspunktet

  3.5.2.3. Beslutningsproceduren ved fravigelse

  3.5.2.4. Offentliggørelse på Virk.dk

  3.5.3. Virkningsbestemmelser

  3.6. Ophævelse af love

  3.7. Overgangsregler

  3.8. Territorialbestemmelser og særlige love for Færøerne eller Grønland

  3.8.1. Oversigt

  3.8.2. Hovedlovforslag

  3.8.2.1. Loven skal ikke gælde for Færøerne eller Grønland

  3.8.2.2. Loven skal gælde direkte for Færøerne eller Grønland

  3.8.2.3. Loven skal kunne sættes i kraft med ændringer eller sættes i kraft senere

  3.8.2.4. Særlig lov for Færøerne eller Grønland

  3.8.3. Ændringslovforslag

  3.8.3.1. Hovedloven gælder ikke for Færøerne eller Grønland og indeholder ikke en anordningshjemmel

  3.8.3.2. Hovedloven gælder direkte for Færøerne eller Grønland

  3.8.3.3. Hovedloven er sat i kraft ved kongelig anordning 

  3.8.3.4. Hovedloven indeholder en anordningshjemmel, der ikke er udnyttet

  3.8.4. Samlelovforslag

  3.8.5. Særligt om EU-retsakter

  3.9. Bilag til loven

  Back to top