9.3. Cirkulærer | Lovkvalitet

Cirkulærer, der udstedes i medfør af en bemyndigelsesbestemmelse i en lov, der gælder direkte for Færøerne eller Grønland eller er sat i kraft for Færøerne eller Grønland, bør i videst muligt omfang udformes i overensstemmelse med retningslinjerne under pkt. 9.2.1 og 9.2.2.

Back to top