4.2.5.3. Eventuelle bestemmelser i et EU-direktiv m.v. | Lovkvalitet

Hvis lovforslaget skal gennemføre et EU-direktiv eller en anden EU-retsakt, f.eks. en afgørelse, bør gennemgangen heraf som udgangspunkt placeres som et selvstændigt punkt efter gældende ret. Det samme gælder, hvis lovforslaget skal gennemføre en traktat m.v. Er der derimod tale om, at lovforslaget skal supplere en forordning, bør forordningens bestemmelser som udgangspunkt beskrives under gældende ret.

Back to top