4.2.14. Sammenfattende skema | Lovkvalitet

Efter redegørelsen for lovforslagets konsekvenser i de almindelige bemærkninger bør der indsættes et skema, hvor de obligatoriske konsekvensvurderinger sammenfattes i hovedtræk. Skemaet optrykkes således som sidste punkt i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Skemaet skal være en sammenfatning af den forudgående redegørelse for lovforslagets konsekvenser. Det indebærer, at der ikke i skemaet må forekomme nye oplysninger i forhold til det, der følger af redegørelsen under de obligatoriske punkter.

I skemaets nederste rubrik angives det, om lovforslaget er i strid med de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering ved at sætte kryds i »Ja« eller »Nej«. Som nærmere beskrevet under pkt. 4.2.12.2 vurderes lovforslag, der implementerer ikke-erhvervsrettet EU-regulering, i relevant omfang også ud fra de fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. Rubrikken angår derfor både erhvervsrettet og ikke-erhvervsrettet EU-regulering. Implementerer lovforslaget ikke-erhvervsrettet EU-regulering på en måde, der ikke lever op til ét eller flere relevante principper, sættes der således kryds i »Ja«.

Det beskrives under punktet om forholdet til EU-retten i lovforslagets almindelige bemærkninger, hvilke dele af lovforslaget der er i strid med de fem principper.

Der henvises om principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering i øvrigt til pkt. 4.2.12.2.

Back to top