4.2.4. Baggrund | Lovkvalitet

Er der behov for en mere udførlig gennemgang af historikken eller baggrunden for lovforslaget, f.eks. indholdet af en politisk aftale m.v., bør der i almindelighed redegøres herfor i et selvstændigt punkt om baggrunden for lovforslaget. Herved kan indledningens længde holdes nede, så det overblik, der er tilsigtet med indledningen, ikke forringes.

Hvis der ikke er behov for en mere udførlig gennemgang af historikken eller baggrunden, bør lovforslaget ikke indeholde et selvstændigt punkt om baggrund.

Back to top