3.5.1.3. Ikrafttræden ved bekendtgørelsen i Lovtidende | Lovkvalitet

Ikrafttræden ved bekendtgørelsen i Lovtidende bør kun anvendes, hvor der er et helt særligt behov for hurtig ikrafttræden. En sådan ikrafttrædelsesbestemmelse indebærer, at loven træder i kraft på det tidspunkt af døgnet, hvor den kundgøres i Lovtidende. Der bør redegøres for baggrunden herfor i lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen. Ikrafttræden ved bekendtgørelsen i Lovtidende kommer typisk på tale, når der samtidig foreslås en bestemmelse om såkaldt straksstadfæstelse, det vil sige en bestemmelse om, at lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse. Der henvises om straksstadfæstelse nærmere til pkt. 7.9.

En bestemmelse om ikrafttræden ved bekendtgørelsen i Lovtidende formuleres således:

 »Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende.«

Skal kun en del af loven have et sådant ikrafttrædelsestidspunkt, kan der tages udgangspunkt i de formuleringer, der fremgår af pkt. 3.5.1.1.

Back to top