2.14.3.5. Straf for overtrædelse af forordninger | Lovkvalitet

En bemyndigelse i en lov til at fastsætte straf for overtrædelse af regler, der udstedes efter loven, kan ikke tjene som hjemmel til fastsættelse af straf for overtrædelse af bestemmelser i en forordning. Skal der i en bekendtgørelse kunne fastsættes straf for overtrædelse af en forordning, skal loven derfor indeholde en udtrykkelig bestemmelse herom. Der kan som eksempler henvises til § 118, stk. 9, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018, og § 255, stk. 2, i lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1767 af 27. november 2020.

Back to top