9.4. Inddragelse af de færøske og grønlandske myndigheder | Lovkvalitet

Udkast til administrative forskrifter, der territorialt omfatter Færøerne eller Grønland, herunder udkast til kongelige anordninger om ikrafttræden af love for Færøerne eller Grønland, skal sendes til de færøske eller grønlandske myndigheder til udtalelse, inden forskriften udstedes.

Reglerne og retningslinjerne for inddragelse af de færøske og grønlandske myndigheder, herunder for udarbejdelse af resuméer til brug for inddragelsen, er beskrevet i Statsministeriets vejledning nr. 59 af 2. juli 2012 om ministeriers behandling af sager vedrørende Færøerne og vejledning nr. 58 af 2. juli 2012 om ministeriers behandling af sager vedrørende Grønland. Der henvises nærmere til disse vejledninger:

Færøerne: https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2012/59.

Grønland: https://www.retsinformation.dk/eli/mt/2012/58.

Back to top