2.7.5.8.2. Ændringer af samme ord eller udtryk alle steder i bekendtgørelsen | Lovkvalitet

Hvis det samme ord eller udtryk ændres på nøjagtig samme måde alle steder, hvor det forekommer, kan følgende formulering anvendes:

»Overalt i bekendtgørelsen ændres »anmeldt virksomhed« til: »registreret virksomhed«.«

Hvis det samme ord eller udtryk skal udgå overalt i bekendtgørelsen, kan følgende formulering anvendes:

»Overalt i bekendtgørelsen udgår »kontanthjælp eller«.«

Disse formuleringer kan imidlertid kun anvendes, hvis ordet eller udtrykket står på nøjagtig samme måde alle de steder, hvor det skal ændres eller udgå. Der skal således tages højde for store og små begyndelsesbogstaver og for forskellige bøjningsformer.

Formuleringen bør endvidere kun anvendes, hvis ordet eller udtrykket skal ændres eller udgå et større antal steder, det vil sige i almindelighed fem eller flere steder.

Ændringen indsættes i den enkelte paragrafs første nummer efter eventuelle ændringer af bekendtgørelsens titel, note hertil eller indledning.

Hvis der er enkelte steder, hvor det pågældende ord eller udtryk ikke skal ændres eller udgå, bør følgende formuleringer anvendes:

»Overalt i bekendtgørelsen bortset fra i §§ … og … ændres »anmeldt virksomhed« til: »registreret virksomhed«.«

»Overalt i bekendtgørelsen bortset fra i §§ … og … udgår »kontanthjælp eller«.«

Det er dog en forudsætning for at anvende disse formuleringer, at de steder, hvor ordet eller udtrykket skal ændres eller udgå, væsentligt overstiger de steder, hvor ordet ikke ændres eller udgår.

Back to top