2.7.5.6.2. Indsættelse af stykker | Lovkvalitet

Hvis der skal indsættes et nyt stk. 1, bør følgende formulering anvendes:

»I § 67 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:
  »Forbrugeren har ret til … .«
  Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.«

Da det kun er det første stykke i paragraffen, der indsættes, medtages paragrafbetegnelsen ikke, da den kan give anledning til den misforståelse, at affattelsen omfatter hele paragraffen. Det samme gælder, hvis der indsættes flere stykker som de første i en paragraf.

Hvis et nyt stykke skal indsættes mellem to stykker, bør følgende formulering anvendes:

»I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
  »Stk. 2. … .«
  Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.«  

Det vil være tvetydigt i forbindelse med indsættelse af et nyt stykke f.eks. at skrive: »I § 35 indsættes som nyt stk. 2:«, hvis der i forvejen i den pågældende paragraf er et stk. 2, som skal opretholdes.  

Skal det nye stykke indsættes til sidst i paragraffen, anvendes den formulering, der er vist i følgende eksempel (hvor paragraffen består af tre stykker):

»I § 31 indsættes som stk. 4:
  »Stk. 4.
… .«« Skal der i en paragraf indsættes nye stykker, og skal de pågældende stykker indsættes forskellige steder i paragraffen, foretages ændringerne i flere på hinanden følgende numre, og der anvendes etapevis rykning efter følgende model:

»1. I § 35 (der forudsættes at indeholde stk. 1-3) indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
  »Stk. 2. … .«
  Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. I § 35 indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 3, som nyt stykke:
  »Stk. 4. … .«
  Stk. 3 bliver herefter stk. 5.«

Back to top