8.4. Retsinformation | Lovkvalitet

Retsinformation er statens juridiske informationssystem, som giver brugerne adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer mv. og til Folketingets dokumenter.

Retsinformation er online og opdateres mindst en gang i døgnet med de dokumenter, Folketinget og fagministerierne har indlagt eller ajourført siden sidste opdatering af databaserne.

Det er fagministerierne selv, der har ansvaret for at indlægge og ajourføre de dokumenter i Retsinformation, som hører under det enkelte fagministeriums område. Retningslinjerne for fagministeriernes indlæggelse af forskrifter og afgørelser findes i cirkulære nr. 27 af 28. februar 1996 om ministeriernes pligtaflevering til Retsinformation og cirkulære nr. 28 af 28. februar 1996 om indlæggelse af forskrifter og administrative afgørelser i Retsinformation.

I forbindelse med optagelse af love mv. i Lovtidende vil dokumenterne samtidig automatisk blive indlagt i Retsinformation, dog med undtagelse af de dokumenter, der alene vedrører Færøerne eller Grønland, idet disse ikke skal indlægges i Retsinformation.

Back to top