8.2.1. Særligt vedrørende Færøerne og Grønland | Lovkvalitet

Retsforskrifter, der skal gælde for Grønland, får retsvirkning for Grønland, når der er sket kundgørelse af de pågældende retsforskrifter i Lovtidende.

Love, anordninger og bekendtgørelser, der gælder på Færøerne, skal kundgøres i landsstyrets kundgørelsestidende for Færøerne, Kunngerðablaðið, for, at disse får retsvirkning for Færøerne, jf. § 1, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1097 af 10. august 2016 om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (herefter kundgørelsesloven). Derfor suppleres kundgørelse i Lovtidende med kundgørelse på Færøerne i Kunngerðablaðið.

Retsforskrifter skal i udgangspunktet kundgøres med deres fulde ordlyd i Kunngerðablaðið. Såfremt der er tale om en samlelov, hvor der kun er enkelt(e) lovændring(er), der skal gælde for Færøerne, kan vedkommende minister dog vælge alene at kundgøre de ændringer, som skal gælde for Færøerne, i Kunngerðablaðið.

Når en retsforskrift, der skal gælde for Færøerne, er optaget i Lovtidende, skal ressortministeriet sende den udgave, der er optaget i Lovtidende, til Rigsombudsmanden på Færøerne med henblik på kundgørelse. Retsforskriften skal sendes elektronisk til Rigsombudsmanden på Færøerne i form af en særlig fil, som er forberedt til elektronisk kundgørelse i Kunngerðablaðið. Filen bestilles hos Retsinformation samtidig med anmodningen om optagelse i Lovtidende.

Kunngerðablaðið udgives kun på fredage. Ønskes retsforskriften kundgjort en bestemt fredag, skal denne sendes til Rigsombudsmanden, således at Rigsombudsmanden senest onsdag kl. 15.00 (dansk tid) kan videresende retsforskriften til kundgørelse.

Retsforskrifter, der ikke indeholder bestemmelser om ikrafttræden, træder i kraft på Færøerne ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den pågældende retsforskrift er indført i Kunngerðablaðið, jf. kundgørelseslovens § 2.

Der henvises i øvrigt til Statsministeriets vejledninger om ministeriers behandling af sager vedrørende henholdsvis Færøerne og Grønland:

Grønland

Færøerne

Back to top