8.11. Færøerne og Grønland | Lovkvalitet

Kan en lov sættes i kraft for Færøerne og/eller Grønland ved kongelig anordning, forelægger vedkommende fagministerium i umiddelbar forlængelse af lovens gennemførelse spørgsmålet om lovens ikrafttræden for Færøerne og/eller Grønland for de færøske/grønlandske myndigheder.

Back to top