7.7. Den lovtekniske fremgangsmåde mv. | Lovkvalitet

De tekniske retningslinjer, der følges ved udarbejdelsen af ændringsforslag, adskiller sig på en række punkter fra dem, der gælder ved udarbejdelse af »oprindelige« forslag til ændringslove.

Ændringsforslag behandles normalt ikke på ministermøde og forelægges ikke i Statsrådet. Der henvises i øvrigt til afsnit 2.5.3 i Håndbog i folketingsarbejdet. For en nærmere gennemgang af de tekniske retningslinjer for opstilling af ændringsforslag henvises til Folketingets Lovsekretariats vejledning om opstilling af ændringsforslag, der skal stilles til fremsatte lov- og beslutningsforslag, jf. bilag 2 i Håndbog i folketingsarbejdet, der kan findes her.

Back to top