7.12. Spørgsmål til ministeren | Lovkvalitet

I forbindelse med udvalgsbehandlingen af lovforslaget kan medlemmerne stille skriftlige spørgsmål til ministeren vedrørende lovforslaget.

Spørgsmålene kan angå forståelsen af en bestemmelse, bestemmelsens nærmere begrundelse, dens forhold til andre regler i loven eller i andre love, spørgsmål om, hvordan bestemmelsen agtes praktiseret eller bestemmelsens økonomiske eller andre konsekvenser. Spørgsmålene besvares skriftligt og skal normalt besvares inden for en frist, der fastsættes af udvalget.

Undertiden ønsker udvalget, at et eller flere spørgsmål besvares mundtligt af ministeren i et samråd i udvalget – såkaldte samrådsspørgsmål – som finder sted efter aftale mellem ministeren og udvalgsformanden.

De enkelte udvalg modtager ligeledes ofte henvendelser om lovforslag fra borgere, organisationer mv. Normalt beder udvalget ministeren kommentere disse henvendelser.

Back to top