7. Folketingsbehandlingen | Lovkvalitet

De centrale regler for behandling af lovforslag i Folketinget findes dels i grundloven, navnlig grundlovens § 41, stk. 2, hvorefter et lovforslag ikke kan endeligt vedtages, forinden det tre gange har været behandlet i Folketinget, dels i den forretningsorden, som Folketinget har fastsat i medfør af grundlovens § 48.

Der henvises desuden til pkt. 7.1. – 7.14. nedenfor.

Back to top