2.8.3. Hovedpunkterne i lovforslaget | Lovkvalitet

Efter indledningen bør der – systematisk og efter emne – uddybende redegøres for lovforslagets hovedpunkter.

For hvert emne bør der være en række underpunkter, hvori der redegøres for gældende ret på området, eventuelle overvejelser i udvalg mv., fagministeriets overvejelser og den ordning, der lægges op til med lovforslaget. Fagministeriets overvejelser og den ordning, der lægges op til med lovforslaget, kan eventuelt slås sammen i et underpunkt.

Der er grund til at fremhæve, at redegørelsen for lovforslagets hovedpunkter ofte vil være det vigtigste redskab for folketingsmedlemmer, som uden at have behov for kendskab til alle detaljer i lovforslaget skal danne sig en opfattelse af og indstilling til forslaget.

Der bør derfor udvises stor omhu og grundighed ved affattelsen af disse punkter. Det er herunder vigtigt, at redegørelsen er systematisk korrekt, således at de enkelte punkter (gældende ret, overvejelser i udvalg, fagministeriets overvejelser, den foreslåede ordning mv.) holdes klart adskilt fra hinanden. Det må også tages i betragtning, at læserne af bemærkningerne som altovervejende hovedregel ikke har samme detailkendskab til retsområdet som den, der affatter lovforslaget, og derfor heller ikke de samme forudsætninger for umiddelbart at overskue de foreslåede ændringer.

Der henvises desuden til pkt. 2.8.3.1. – 2.8.3.4. nedenfor.

Back to top