2.8.13. Henvisninger til Folketingstidende | Lovkvalitet

I Folketingstidende offentliggøres de autoritative dokumenter, herunder lovforslag, der behandles i Folketinget. Der vil således ofte kunne være behov for i bemærkningerne til et lovforslag at henvise entydigt til Folketingstidende, f.eks. hvis lovforslaget helt eller delvis er en genfremsættelse af et tidligere lovforslag, eller hvis det for at give et fyldestgørende grundlag for at vurdere forslaget er relevant at henvise til spørgsmål, der tidligere har været behandlet i Folketinget, f.eks. under behandlingen af andre lovforslag, under åbningsdebatten eller i forbindelse med spørgsmål eller forespørgsler.

Frem til og med folketingsåret 2008-09 udkom Folketingstidende på tryk. I dag sker den officielle publicering ved offentliggørelse på Folketingstidende.dk.

Henvisning til Folketingstidende skal ske ved angivelse af årgang og relevant sektion (tillæg A-F). Fra folketingsåret 2009-10, hvor publicering alene foretages i den elektroniske udgave af Folketingstidende, anføres ingen sidehenvisning, mens der ved henvisning til tidligere år også henvises til relevant spalte (indtil folketingsåret 1993-94) eller side (fra folketingsåret 1994-95 til folketingsåret 2008-09) . Ved henvisning til f.eks. lov- og beslutningsforslag fra folketingsåret 2009-10 eller senere vil det derimod ved henvisning til dokumentets nummer kunne være relevant også at henvise til en bestemt side eller et bestemt afsnit i selve forslaget.

Som eksempler på henvisning til Folketingstidende kan angives følgende:

  • »Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 1964-65, tillæg A, spalte … .«
  • »Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 2003-04, tillæg A, side … .«
  • »Ifølge bemærkningerne …, jf. Folketingstidende 2012-13, A, L … som fremsat, side … .«
Back to top