2.8.12.4. Færøerne og Grønland | Lovkvalitet

Det er indbygget i selvstyreordningerne for Færøerne og Grønland, at der kan udvikle sig forskellige retstilstande i Danmark og henholdsvis på Færøerne og i Grønland.

En forskellig retstilstand kan være velbegrundet, f.eks. fordi de enkelte dele af riget har en forskellig opfattelse af, hvordan reglerne skal se ud for deres del af riget. I andre tilfælde kan en forskellig retstilstand utilsigtet skabe uhensigtsmæssigheder eller hindringer, f.eks. ved flytning mellem rigsdelene.

Ved udarbejdelse af danske lovforslag bør fagministerierne være opmærksomme på eventuelle særlige konsekvenser i forhold til de enkelte dele af riget, herunder ved flytning mellem disse dele, og at der i givet fald bør redegøres nærmere for sådanne forhold i bemærkningerne til lovforslaget.

Regeringens forslag til love, der omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Færøerne og/eller Grønland, skal fremsendes til de færøske/grønlandske myndigheder til udtalelse inden fremsættelsen for Folketinget.

Back to top