2.7.7. Virkningsbestemmelser | Lovkvalitet

En lovs ikrafttræden bestemmer som udgangspunkt både tidspunktet for myndighedernes anvendelse af loven (håndhævelsestidspunktet) og det tidspunkt, fra hvilket kendsgerninger afføder retsvirkninger i overensstemmelse med lovens regler (virkningstidspunktet), medmindre andet fremgår af loven.

I tilfælde, hvor det findes påkrævet, at lovens virkninger helt eller delvis regnes f.eks. fra kundgørelsen eller undtagelsesvist fra et tidspunkt før kundgørelsen, mens der ikke er noget tilsvarende behov for at fremskynde tidspunktet for lovens håndhævelse eller dens administration i øvrigt, bør følgende formulering anvendes:

  • »Loven (§§ …) har virkning fra … .«
Back to top