2.6.2.1. Hovedloven gælder ikke for Færøerne og/eller Grønland og indeholder ikke en anordningshjemmel | Lovkvalitet

Hvis hovedloven ikke gælder for Færøerne og/eller Grønland og heller ikke administrativt kan sættes i kraft for Færøerne og/eller Grønland (dvs. ikke indeholder en anordningshjemmel), kan efterfølgende ændringslove heller ikke gælde for Færøerne og/eller Grønland, idet en ændringslov ikke kan have videre territorial gyldighed end hovedloven. Det er derfor overflødigt at indsætte en territorialbestemmelse. Det bør dog klart fremgå af lovforslagets bemærkninger til ikrafttrædelsesbestemmelsen, at loven ikke gælder for Færøerne og/eller Grønland, fordi hovedloven ikke gælder for Færøerne og/eller Grønland, så der ikke opstår tvivl om ændringslovens gyldighedsområde.

Back to top