2.6.2. Ændringslovforslag | Lovkvalitet

Ved udarbejdelsen af forslag til ændringslove skal fagministeriet – som ved hovedlove – være opmærksom på den pågældende ændringslovs territoriale gyldighedsområde. I forhold til ændringslove gælder, at den territoriale gyldighed som udgangspunkt afhænger af hovedlovens territoriale gyldighedsområde.

Der henvises desuden til pkt. 2.6.2.1. – 2.6.2.4. nedenfor.

Back to top