2.6.1. Hovedlovforslag | Lovkvalitet

Ved udarbejdelsen af forslag til hovedlove skal fagministeriet være opmærksom på den pågældende lovs territoriale gyldighedsområde.

Der henvises desuden til pkt. 2.6.1.1. – 2.6.1.4. nedenfor.

Back to top