2.3.6.8. Indsættelse af nyt afsnit eller kapitel | Lovkvalitet

Ved indsættelse af et nyt afsnit eller kapitel bør følgende formulering anvendes:

  • »Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a

[Overskrift]

  • …«

Formatet skal følge det format, som i øvrigt anvendes i den udgave af hovedloven, som fremgår af Lovtidende – f.eks. ved centrering (men ikke kursivering) af »Kapitel 4 a« og ved centrering og kursivering af selve titeloverskriften.

Er kapitel 4 sidste kapitel i et afsnit, angives det, om det nye kapitel indsættes i dette eller det følgende afsnit ved brug af følgende formulering:

  • »Efter kapitel 4 indsættes i afsnit I:«
Back to top