2.3.6.7. Flere ens ændringer | Lovkvalitet

Ændring af samme ord eller udtryk flere steder i loven

Hvis et enkelt ord eller udtryk ændres på nøjagtig samme måde i flere paragraffer, bør ændringerne samles under et enkelt nummer ved den paragraf, hvor ordet eller udtrykket først forekommer, også selv om der sker ændring af de mellemliggende paragraffer. I givet fald kan følgende formulering anvendes:   

  • »I § 35, stk. 3, der bliver stk. 5, og § 44, stk. 1, nr. 2, ændres »1.000 kr.« til: »5.000 kr.««

Hvis der er flere ens ændringer i samme paragraf, samme stykke eller samme punktum, kan følgende formulering anvendes:

  • »To steder i § 62, stk. 3, 1. pkt.,ændres »børn« til: »livsarvinger og ægtefælle«.«

Ændringer af samme ord eller udtryk alle steder i loven

Hvis det samme ord eller udtryk ændres på nøjagtig samme måde alle steder, hvor det forekommer, i loven kan følgende formulering anvendes:

  • »Overalt i loven ændres »anmeldt virksomhed« til: »registreret virksomhed«.«

Hvis det samme ord eller udtryk skal udgå af loven, kan følgende formulering anvendes:

  • »Overalt i loven udgår »efter forhandling med justitsministeren«.«

Disse formuleringer kan imidlertid kun anvendes, hvis ordet eller udtrykket står på nøjagtig samme måde alle de steder, hvor det skal ændres eller udgå. Der skal således tages højde for store og små begyndelsesbogstaver og for forskellige bøjningsformer.

Formuleringen bør alene anvendes, hvis der er tale om at ændre et ord eller udtryk et større antal steder, dvs. i almindelighed mere end 5 steder.

Ændringen indsættes i den enkelte paragrafs første nummer efter eventuelle ændringer af lovens titel eller noter hertil.

Hvis der er enkelte steder, hvor det pågældende ord eller udtryk ikke skal ændres eller ophæves, bør følgende formulering anvendes:

  • »Overalt i loven bortset fra i §§ … og … ændres »anmeldt virksomhed« til: »registreret virksomhed«.«
  • og
  • »Overalt i loven bortset fra i §§ … og … udgår »efter forhandling med justitsministeren«.«

Det er dog en forudsætning for at anvende denne formulering, at der er en passende numerisk balance mellem de steder, hvor det pågældende ord eller udtryk skal ændres eller udgår, og de steder, hvor ordet eller udtrykket ikke skal ændres eller udgå, således at de steder, hvor ordet eller udtrykket skal ændres eller udgå, væsentligt overstiger de øvrige steder.

Back to top