2.3.6.2. Præciser mest muligt | Lovkvalitet

Den bestemmelse, ændringen vedrører, bør præciseres mest muligt, dvs. der bør henvises så detaljeret som muligt til f.eks. det stykke, punktum, nummer eller litra, som ændringen vedrører. Se f.eks. § 1, nr. 3, i lovforslag nr. L 185 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ophævelse af 60/40-støtteordningen for solcelleanlæg) fra folketingsåret 2015-16.

Der bør dog ikke henvises til det led i bestemmelsen, som ændringen vedrører.

Forkortelsen »pkt.« anvendes kun for ordet punktum.

Er den ændrede bestemmelse inddelt ved hjælp af tal, anvendes forkortelsen »nr.«.

Er den underinddelt ved hjælp af bogstaver, anvendes betegnelsen »litra«.

Back to top