2.3.6.13. Ressortændringer | Lovkvalitet

Ressortændringer, som følger af en kongelig resolution om overførsel af sagsområder mellem ministerier, skal som udgangspunkt ikke medtages i et lovforslag, da dette må anses som overflødigt, fordi ændringen allerede følger af den kongelige resolution. Sådanne ændringer bør derimod medtages i en lovbekendtgørelse.

Omvendt bør det som udgangspunkt medtages i et lovforslag, hvis der er tale om ændringer, som ikke følger direkte af en kongelig resolution, f.eks. hvis en styrelse ved lov har fået tillagt en kompetence, som nu ønskes henlagt til en anden styrelse på samme ministerområde. Dette skyldes bl.a., at det jævnligt vil kunne give anledning til tvivl, om en sådan ændring konkret vil kunne gennemføres uden lovændring. Det bemærkes, at det altid vil kræve lovændring, hvis kompetence skal overføres til en styrelse på et andet ministeriums område (ekstern delegation).

Derimod kan og bør rene navneændringer medtages i en lovbekendtgørelse.

Back to top