2.12. Genfremsættelse af lovforslag | Lovkvalitet

Lovforslag, der genfremsættes, bør forsynes med fuldstændige bemærkninger. Det gælder dog ikke forslag til finanslove og tillægsbevillingslove. I bemærkningerne bør anføres sidehenvisninger til Folketingstidende om forslagets tidligere fremsættelse og behandling og eventuelle afvigelser i forhold til det tidligere forslag bør fremhæves.

Back to top