1.2. Lovprogrammet | Lovkvalitet

Lovprogrammet udgør den skriftlige del af den åbningsredegørelse, som statsministeren efter grundlovens § 38 afgiver til Folketinget ved indledningen af det nye folketingsår.

Samtlige af de lovforslag og beslutningsforslag, som regeringen forventer at fremsætte i løbet af et folketingsår, samt redegørelser, som regeringen forventer at afgive, skal optages på lovprogrammet, der udarbejdes af Statsministeriet på baggrund af bidrag fra fagministerierne.

Formålet med lovprogrammet er at give Folketinget et overblik over de lovforslag mv., som regeringens politik vil udmønte sig i. Lovprogrammet har herudover en vigtig funktion for Folketinget, idet det giver et grundlag for planlægningen af årets folketingsarbejde, herunder i udvalgene. Endelig anvendes lovprogrammet som et styringsinstrument i regeringsarbejdet.

Der henvises desuden til pkt. 1.2.1. – 1.1.4. nedenfor.

Back to top