3.2. Almindelige retsprincipper | Lovkvalitet

Ud fra en principiel betragtning er lovgivningsmagten berettiget til alt, som den ikke er retligt afskåret fra.

I praksis udnytter lovgivningsmagten imidlertid ikke sin kompetence fuldt ud. Der har således udviklet sig visse almindelige grundsætninger – begrundet i principielle og praktiske hensyn – som lovgivningsmagten i almindelighed har fundet at burde udvise særlig opmærksomhed over for.

Der henvises desuden til pkt. 3.2.1. – 3.2.7. nedenfor.

Back to top