6.1.5. Offentliggørelse, høringsportal mv. | Lovkvalitet

Når udkastet til lovforslag sendes i høring, offentliggøres det på det pågældende fagministeriums hjemmeside samt på Høringsportalen, som findes på Høringsportalen.  Foruden udkastet til lovforslag skal høringsbrev samt høringsliste offentliggøres. Indkomne høringssvar, der sendes til Folketinget, gøres ligeledes tilgængelige på Høringsportalen.

Formålet med Høringsportalen er at give interesserede borgere, virksomheder og organisationer en digital indgang til lovforslag mv. samt høringssvar, således at der skabes åbenhed i lovgivningsprocessen.

Der henvises i øvrigt til Høringsportalen.

Back to top