6.1.4. Orientering af Folketingets udvalg | Lovkvalitet

Samtidig med, at et udkast til lovforslag sendes i høring, sendes udkastet til det eller de relevante folketingsudvalg til orientering. Det er forudsat, at der ikke fra det pågældende udvalgs eller de enkelte medlemmers side stilles spørgsmål til ministeren om udkastet til lovforslag, før det er fremsat.

Back to top