6. Fra høring til fremsættelse | Lovkvalitet

Dette afsnit beskriver den proces, et lovforslag skal igennem, fra der foreligger et gennemarbejdet udkast til lovforslag, til udkastet kan fremsættes for Folketinget, samt de forhold, man skal være opmærksom på i forbindelse hermed.

Afsnittet beskriver endvidere den politiske koordinering mv., som finder sted ved forelæggelse for regeringens koordinationsudvalg samt på ministermøde.

Der henvises desuden til pkt. 6.1. – 6.8. nedenfor.

Back to top