8.11.

Færøerne og Grønland

     
Opdateret: 12.10.2017

Kan en lov sættes i kraft for Færøerne og/eller Grønland ved kongelig anordning, forelægger vedkommende fagministerium i umiddelbar forlængelse af lovens gennemførelse spørgsmålet om lovens ikrafttræden for Færøerne og/eller Grønland for de færøske/grønlandske myndigheder.