7.

Folketingsbehandlingen

     
Opdateret: 17.09.2017

De centrale regler for behandling af lovforslag i Folketinget findes dels i grundloven, navnlig grundlovens § 41, stk. 2, hvorefter et lovforslag ikke kan endeligt vedtages, forinden det tre gange har været behandlet i Folketinget, dels i den forretningsorden, som Folketinget har fastsat i medfør af grundlovens § 48.