6.8.

Fremsættelsen

     
Opdateret: 04.12.2017

Lovforslag kan – bortset fra forslag til finanslov og de i budgetloven forudsatte forslag til love om fastsættelse af udgiftslofter – kun fremsættes på dage, hvor der er møde i Folketingssalen. Folketingets formand anmelder normalt forslaget ved begyndelsen af et møde.

Lovforslaget og den skriftlige fremsættelsestale skal være klar til offentliggørelse på www.folketingstidende.dk, når formanden anmelder forslaget.

Der henvises i øvrigt til afsnit 2.3 i Håndbog i folketingsarbejdet, der kan findes her:
http://www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/publikationer/haandbog_i_folketingsarbejde.ashx