6.7.

Folketingets Lovsekretariat

     
Opdateret: 04.12.2017

Forud for fremsættelsen sender det pågældende fagministerium følgende til Folketingets Lovsekretariat:

  • Et eksemplar af lovforslaget
  • Et eksemplar af fremsættelsestalen
  • Et eksemplar af det brev ministeren har underskrevet med anmodning om fremsættelse

Fagministeriet stiler brevet til Folketingets formand, men sender det altid til Lovsekretariatet. I hastetilfælde bør fagministeriet påføre kuverten »haster/bringes« og aflevere brevet direkte i Lovsekretariatet.

Fristerne for, hvornår Lovsekretariatet skal have det nævnte materiale, er beskrevet under afsnit 2.3.1 i Håndbog i folketingsarbejdet. Her findes ligeledes en huskeseddel ved fremsættelse af regeringsforslag. Håndbog i folketingsarbejdet kan findes her:
http://www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/publikationer/haandbog_i_folketingsarbejde.ashx