6.5.

Forelæggelse i Statsrådet før fremsættelsen for Folketinget

     
Opdateret: 04.12.2017

Efter grundlovens § 17, stk. 2, forhandles alle love og vigtige regeringsforanstaltninger i Statsrådet. Bestemmelsen indebærer bl.a., at regeringens (men ikke oppositionens) lovforslag og beslutningsforslag som udgangspunkt skal forelægges i Statsrådet inden fremsættelsen for Folketinget.

Den nærmere fremgangsmåde i forbindelse med forelæggelse af sager i Statsrådet er beskrevet i Statsministeriets vejledning af 6. november 2014 om ekspedition af statsrådssager (Statsrådsvejledningen). Vejledningen kan findes på www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2014/9909.

Statsråd afholdes efter behov og da som hovedregel onsdag formiddag. Møderne fastlægges i samarbejde mellem Kabinetssekretariatet og Statsministeriet. Kabinetssekretariatet indkalder samtlige ministre til Statsrådet.

Der er to typer af statsrådsforelæggelse før fremsættelse af lovforslag:

  • Forelæggelse til bifaldelse i Statsråd af fremsættelse af lovforslag. I sådanne tilfælde forelægges lovforslaget i Statsrådet inden fremsættelsen for Folketinget.
  • Forelæggelse til bifaldelse uden for Statsråd af fremsættelse af lovforslag samt efterfølgende bekræftelse i Statsråd. Det er således fast praksis, at sager af hastende karakter kan forelægges for dronningen, uden at der afholdes Statsråd. Disse såkaldte kabinetsekspeditioner bekræftes i så fald i det førstkommende Statsråd.

Statsrådsvejledningen indeholder endvidere udkast til ministerens tale ved forelæggelse af lovforslag i Statsrådet.