5.

Inddragelse af andre fagministerier mv.

     
Opdateret: 17.09.2017

Der kan efter omstændighederne være behov for at inddrage andre fagministerier eller styrelser mv. i forbindelse med udarbejdelsen af et lovforslag. Dette vil navnlig være tilfældet, hvis et påtænkt lovforslag vil kunne betyde, at der vil være behov for at foretage konsekvensændringer i andre fagministeriers lovgivning.

Tilsvarende kan det være tilfældet, hvis et lovforslag rejser spørgsmål af en karakter, som hører under andre fagministeriers ressort.