3.2.

Almindelige retsprincipper

     
Opdateret: 14.09.2017

Ud fra en principiel betragtning er lovgivningsmagten berettiget til alt, som den ikke er retligt afskåret fra.

I praksis udnytter lovgivningsmagten imidlertid ikke sin kompetence fuldt ud. Der har således udviklet sig visse almindelige grundsætninger – begrundet i principielle og praktiske hensyn – som lovgivningsmagten i almindelighed har fundet at burde udvise særlig opmærksomhed over for.