3.1.

Retlige grænser

     
Opdateret: 14.09.2017

De retlige grænser for lovgivningsmagten sættes principielt først og fremmest af grundloven, der står øverst i den retlige trinfølge.

Andre retlige grænser for lovgivningsmagten følger af Danmarks internationale forpligtelser. Her er det navnlig EU-retten, der er relevant. Men også folkeretlige regler, herunder traktater og konventioner, som Danmark har tiltrådt, har betydning. Det gælder bl.a. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.