2.6.1.

Hovedlovforslag

     
Opdateret: 13.09.2017

Ved udarbejdelsen af forslag til hovedlove skal fagministeriet være opmærksom på den pågældende lovs territoriale gyldighedsområde.