2.3.6.8.

Indsættelse af nyt afsnit eller kapitel

     
Opdateret: 30.11.2017

Ved indsættelse af et nyt afsnit eller kapitel bør følgende formulering anvendes:

»Efter kapitel 4 indsættes:

»Kapitel 4 a
[Overskrift]

…«

Formatet skal følge det format, som i øvrigt anvendes i den udgave af hovedloven, som fremgår af Lovtidende – f.eks. ved centrering (men ikke kursivering) af »Kapitel 4 a« og ved centrering og kursivering af selve titeloverskriften.

Er kapitel 4 sidste kapitel i et afsnit, angives det, om det nye kapitel indsættes i dette eller det følgende afsnit ved brug af følgende formulering:

»Efter kapitel 4 indsættes i afsnit I:«