2.3.6.11.

Ændringer af tegn

     
Opdateret: 13.09.2017

Når der skal foretages en ændring i lovteksten af et tegn, f.eks. et komma, medtages det ord, som står i tilknytning til det pågældende tegn, således at man ikke alene lader ændringen omfatte tegnet. Som eksempel bør følgende formulering anvendes:

»I § 15, nr. 3, ændres »landet og« til: »landet,«.«